Sales-Building Sea-Beach

Cleans Right Round The Affilainima.

Hjälp på traven

Förr i världen var det inte så vanligt, att man planerade förväg sin egen begravning. Numera kan du välja sångerna, blommorna, begravningsmiddagen samt hur du vill att man tar hand om kvarlevan av dig. Du kanske vill att de skall sprida askan i havet. Sätten är många och att planera sin begravning kan vara en lättnad för anhöriga. Du kan lämna dokument till byrån, som sparar den till det tillfället du går bort. Dina närmaste kan då ordna allt som du önskar. Döden är ingen lätt sak att hantera. På det här sättet försöker man avdramatisera en jätte svår stund för de anhöriga.